งานสีและตกแต่ง เสน่ห์นุช ก่อสร้าง หจก.

งานสีและตกแต่ง, รับเหมาก่อสร้าง, รับเหมาก่อสร้างบ้าน, รับเหมาก่อสร้างสำนักงาน, รับเหมาก่อสร้างอพาร์ทเมนท์, รับเหมาก่อสร้างโรงงาน,  เสน่ห์นุช ก่อสร้าง หจก.


      งานสีและตกแต่ง  งานสี คือ การนำสีมาใช้ในงานสถาปัตยกรรมและการตกแต่งมีมาช้านานในทุกภูมิภาคของโลก พร้อมทั้งได้สร้างแนวคิดปรัชญาของการใช้สีภายใต้พื้นฐานของเหตุผลความคิด (Rational Thinking) ความงดงาม (Aesthetic Appearance) ตลอดความเชื่อคล้ายกัน ดูเพิ่มเติม...คลิก


การศึกษาเรื่องสีในฐานะของศาสตร์ในการตกแต่งหนึ่งจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญ อย่างหนึ่งไม่น้อยไปกว่าการออกแบบในส่วนอื่นของอาคารสำนักงาน


การเลือกใช้สีในการตกแต่ง วรรณของสีในการตกแต่งภายในสามารถแยกประเภทเป็นโทนสีง่าย ๆ ตามการใช้งานได้หลากหลายประเภท ซึ่งพอจะแจกแจงตามจุดประสงค์ของการใช้โดยสังเขปได้ดังต่อไปนี้


การตกแต่งโดยใช้ รับเหมาก่อสร้างสำนักงาน สีวรรณะร้อน (Warm Color) เช่น แดง ส้ม เหลือง ม่วงแดง ม่วง ร้านค้าหรือสำนักงานที่ใช้สีประเภทนี้ นอกจากจะช่วยให้หายจากความเฉื่อยชาแล้ว ยังมีส่วนใจการสร้างบรรยากาศให้มีความรู้สึกของ Welcome Atmosphere อบอุ่นเป็นกันเอง การใช้สีประเภทนี้ควรจะเลือกใช้ภายในห้องที่ต้องการกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกให้มีชีวิตชีวา ส่วนของอาคาร อาทิเช่น ส่วนต้อนรับ ส่วนโรงอาหารตลอดจนส่วน Service ต่าง ๆ มักจะใช้สีโทนนี้กันมาก การใช้สีโทนร้อนในการตกแต่ง ควรจะเลือกใช้ในปริมาณน้อย เมื่อเทียบกับองค์ประกอบรวมของสีภายในทั้งหมด


การตกแต่งโดยใช้สีวรรณะเย็น (Cool Color) เช่น น้ำเงิน น้ำเงินคราม ม่วงคราม เขียวเหลือง เขียวแก่ สีโทนเย็นเป็นสีที่ได้ลอกเลียนสีของธรรมชาติ เช่น สีของท้องทะเลและผืนฟ้า เมื่อนำมาใช้ตกแต่งภายในสีประเภทนี้จึงมีผลช่วยให้สมองผ่อนคลาย ลดความเครียด เป็นสีที่ให้ความรู้สึกเปิดโล่งสบาย ระงับความกระวนกระวายและดูมีระเบียบแบบแผน สีโทนเย็นมักจะเหมาะกับการตกแต่งห้องพักผ่อน ห้องน้ำ ตลอดจนห้องทำงานของผู้บริหารที่ต้องการบรรยากาศของความเป็นระเบียบ น่าเชื่อถือ สีโทนเย็น ยังช่วยสร้างความรู้สึกในการลดความร้อนได้ทันที


การตกแต่งโดยใช้สีกลาง (Neutral Color) สีกลุ่มนี้เป็นสีที่ไม่ถือว่าอยู่วรรณะใดของสี และถือได้ว่าไม่มีเนื้อสีอยู่จริง คือสามารถอยู่คู่กับสีทุก ๆ โทนสีได้ง่าย ในขณะเดียวกันก็สามารถใช้สีนี้ตกแต่งได้ทันที สีใจกลุ่มนี้ได้แก่ สีขาว เทา ดำ น้ำตาล เบจ ครีม เป็นต้น Neutral Color ให้ความรู้สึกราบเรียบ สะอาดตา การตกแต่งในบ้านเรามักใช้สีโทนนี้เป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือสำนักงาน การใช้สีประเภทนี้โดยไม่มีการผสมผสานของสีวรรณะอื่น ๆ จะทำให้บรรยากาศภายในดูน่าเบื่อ จะบางครั้งดูหดหู่ได้ง่าย การตกแต่งโดยใช้สีประเภทนี้มักจะใช้ในบริเวณที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ เช่น โถงส่วนกลาง ทางเดิน เป็นต้น


     ตกแต่ง คือ การจัดและตกแต่งบ้าน หมายถึง การทำให้บ้านมีระเบียบ สวยงาม น่าอยู่และเป็นที่พึงพอใจของสมาชิกในครอบครัว จะต้องอาศัยหลักการ วิธีการ ตลอดจนต้องเรียนรู้ธรรมชาติหรือความชอบของสมาชิกในครอบครัว โดยต้องคำนึงถึงหลักดังต่อไปนี้


1. ความปลอดภัย


- ความปลอดภัยในบ้าน


- ความปลอดภัยจากการถูกโจรกรรมทรัพย์สินในบ้าน


- ความปลอดภัยจากการใช้ไฟฟ้าในบ้าน


- ความปลอดภัยจากเครื่องมือเครื่องใช้ในบ้าน


2. ความสะอาดถูกสุขลักษณะ


- จัดห้องต่างๆ ภายในบ้านให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย


- รักษาความสะอาดเครื่องเรือนและเครื่องใช้ ควรจัดให้เป็นระเบียบ ไม่กีดขวางทางเดิน และหมั่นดูแลรักษาความสะอาดอยู่เสมอ จะทำให้บ้านดูสวยงาม ถูกสุขลักษณะ สะดวกต่อการทำกิจกรรมต่างๆ


- รักษาความสะอาดบริเวณบ้าน บริเวณรอบๆบ้าน บริเวณสวนหรือสนามหญ้า ควรตัดให้สั้นอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่ของสัตว์มีพิษต่างๆ ไม่มีน้ำท่วมขังเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง


3. ความสวยงาม การจัดตกแต่งบ้านให้สวยงาม ต้องนำหลักทางศิลปะมาผสมผสาน เพื่อแสดงออกถึงความงดงาม และความมีรสนิยมของเจ้าของบ้าน ซึ่งหลักการจัดและตกแต่งบ้าน มีดังนี้


- ขนาดและสัดส่วนของเครื่องเรือน จะต้องเหมาะสมกับพื้นที่ ตามขนาดใหญ่เล็ก


- การใช้สี สีช่วยให้บ้านสวยงาม น่าอยู่ ช่วยปกปิดสิ่งบกพร่อง และนอกจากนี้สียังมีอิทธิพลต่ออารมณ์ ความรู้สึก เช่น สีฟ้าให้ความรู้สึกสดชื่น เป็นต้น ในการใช้สีจะค้องคำนึงถึงระดับของสี เช่น หากต้องการให้ห้องหรือวัตถุนั้นดูเล็กลง ควรใช้โทนสีเข้ม หรือหากต้องการให้ห้องดูกว้างหรือใหญ่ควรใช้สีโทนอ่อน เป็นต้น


4. ความประหยัด ในการจัดและตกแต่งบ้าน นอกจากจะคำนึงถึงความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และสวยงามแล้ว ยังต้องคำนึงถึงความประหยัดด้วย ซึ่งมีดังนี้


- ประหยัดเวลา ในการทำงานบ้านจะต้องมีการวางแผน เพื่อให้ทำงานสำเร็จอย่างมีคุณภาพในเวลาที่กำหนด หรือทำงานบ้านพร้อมๆกัน ในช่วงเวลาเดียวกัน เช่น แช่ผ้าเตรียมซักในระหว่างนั้นก็กวาดบ้านไปด้วย เป็นต้น


- ประหยัดแรงงาน การทำงานงานบ้านบางงาน อาจใช้เครื่องอำนวยความสะดวกมาช่วยเพื่อประหยัดแรงงาน เช่น ใช้เครื่องซักผ้าแทนการซักผ้าด้วยมือ หรือใช้เครื่องดูดฝุ่นแทนการปัดกวาด เป็นต้น


- ประหยัดค่าใช้จ่าย โดยก่อนซื้อสิ่งของทุกชนิด ต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าของการใช้งาน เช่น การซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าให้เลือกยี่ห้อที่เป็นที่ยอมรับในเรื่องคุณภาพ มีเครื่องหมายรับประกันสินค้า เพื่อจะได้ไม่ต้องซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นบ่อยๆ เป็นต้น  


 


 


งานสีและตกแต่ง  


 


 


ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสน่ห์นุช ก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง รับสร้างบ้าน โรงงาน คลังสินค้า โกดัง


       บริการรับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้างบ้าน รับเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงาน บรริการรับเหมาก่อสร้างโกดังคลังสินค้า บริการรับเหมาต่อเติมอาคาร ตกแต่งภายใน งานระบบสาธารณูปโภคแบบครบวงจร ระบบไฟฟ้า ระบบประปา รับสร้างบ้านบนที่ดิน รับสร้างอพาร์ทเมนท์ บริษัทฯ ตั้งอยู่ที่พื้นที่เขตหนองแขม ทวีวัฒนา และพื้นที่อื่นๆ ใกล้เคียง ด้วยประสบการณ์กว่า 15 ปี ที่เราทุ่มเท มุ่งมั่งให้แก่ลูกค้าด้วยมาตรฐาน มุ้งเน้นคุณภาพ และประโยชน์ใช้สอยของลูกค้าเป็นหลัก ทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากมาย  


 


สนใจติดต่อ


เสน่ห์นุช ก่อสร้าง หจก.


4/287 หมู่ 9 ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม 10160


sanaenuch.thailandpocketpages.com


เบอร์โทรศัพท์  0-2444-4268, 08-6771-4370


เบอร์โทรสาร  0-2444-4268


E-mail  srodjanakij@yahoo.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *